Authentieke Bronnen

Zoekresultaat (36)

 • Administratieve eenheden

  Federale Overheidsdienst Financiën
  FOD BOSA DG Digitale Transformatie
  In de databank van CadGIS zijn de administratieve grenzen de begrenzingen van de Belgische...
  Authoritative source
 • Alarmsystemen

  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  FOD BOSA DG Digitale Transformatie
  Alarmsystemen dienen te worden geregistreerd bij de politie, in overeenstemming met de wet van...
  Authoritative source
 • Belgisch scheepsregister

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  De FOD Mobiliteit en Vervoer registreert vaartuigen zodat ze mogen varen volgens nationale of...
  Authoritative source
 • Camerasystemen

  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  FOD BOSA DG Digitale Transformatie
  Bewakingscamerasystemen dienen te worden geregistreerd bij de politie, in overeenstemming met...
  Authoritative source
 • Car-Pass

  CAR-PASS
  FOD BOSA DG Digitale Transformatie
  Car-Pass heeft tot taak de "car-pass" uit te reiken via bedrijven die gemachtigd zijn...
  Authoritative source
 • CartoWeb.be

  Nationaal Geografisch Instituut
  FOD BOSA DG Digitale Transformatie
  CartoWeb.be is een topografische basiskaart die het volledige Belgische grondgebied overdekt op...
  Authoritative source
 • Centraal Aanspreekpunt (CAP)

  Nationale Bank van België
  FOD BOSA DG Digitale Transformatie
  Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten...
  Authoritative source
 • Centraal Erfrechtregister

  Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
  FOD BOSA DG Digitale Transformatie
  Het centraal erfrechtregister is een geinformatiseerde gegevensbank die de metagegevens van...
  Authoritative source