Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be
 1. Wat is een authentieke bron?

  Een authentieke bron wordt gedefinieerd als een gegevensbank :

  • die informatie bevat die gevalideerd en bijgewerkt is door een specifieke administratie die er als enige verantwoordelijk voor is;
  • die ter beschikking wordt gesteld van andere administratieve diensten via geautomatiseerde en beveiligde middelen die door een dienstenintegrator worden verstrekt;
  • die referentiegegevens bevat waarvan het kwaliteitsniveau is gedocumenteerd en gewaarborgd.

  Via onderstaande link vindt u informatie over deze bronnen en hun inhoud.

 2. Zoeken door publieke actoren

  Via onderstaande link kunt u de inhoud van deze gegevensbronnen identificeren volgens de actoren die betrokken zijn bij het beheer van deze informatie.

 3. Zoeken per gegevens

  Via onderstaande link kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot alle gegevenselementen die zij bevatten (onafhankelijk van de bronnen waaraan zij gekoppeld zijn).