• Wat is een authentieke bron?

   

  Een authentieke bron wordt gedefinieerd als een gegevensbank :

  • die informatie bevat die gevalideerd en bijgewerkt is door een specifieke administratie die er als enige verantwoordelijk voor is;
    
  • die ter beschikking wordt gesteld van andere administratieve diensten via geautomatiseerde en beveiligde middelen die door een dienstenintegrator worden verstrekt;
    
  • die referentiegegevens bevat waarvan het kwaliteitsniveau is gedocumenteerd en gewaarborgd.

   

  Via onderstaande link vindt u informatie over deze bronnen en hun inhoud.

 • Zoeken door publieke actoren

   

  Via onderstaande link kunt u de inhoud van deze gegevensbronnen identificeren volgens de actoren die betrokken zijn bij het beheer van deze informatie.

 • Zoeken per gegevens

   

  Via onderstaande link kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot alle gegevenselementen die zij bevatten (onafhankelijk van de bronnen waaraan zij gekoppeld zijn).